Overslaan en naar de inhoud gaan

Oprichting Stichting Dorpsbelangen Feerwerd en Aduarderzijl

20 januari 2022

In aanwezigheid van Rita Hulst van de gemeente Westerkwartier is vrijdag 14 januari 2022 de Stichting Dorpsbelangen Feerwerd en Aduarderzijl officieel ingeschreven door Notaris Lambeck uit Groningen. Waarom hebben we ervoor gekozen om naast onze Dorpsvereniging nog een stichting Dorpsbelangen op te richten?

Het doel van de Dorpsvereniging in Feerwerd en Aduarderzijl is vooral om alle gezellige en/of sociale evenementen binnen ons dorp te organiseren. Zoals bijvoorbeeld het gezamenlijke dorpsontbijt, het Sinterklaasfeest, de lichtjesroute en andere initiatieven. Heel goed en belangrijk werk maar er zijn binnen het dorp ook andere zaken die aandacht vragen. Daarnaast heeft een vereniging leden. Ieder lid betaalt contributie en heeft daardoor ook een stem. Lang niet alle inwoners van Feerwerd en Aduarderzijl zijn lid. De niet-leden worden dus niet vertegenwoordigd door de dorpsvereniging. Omdat deze nieuw opgerichte Dorpsbelangen een stichting is betekent dit, dat deze kan spreken voor of namens alle inwoners van Feerwerd en Aduarderzijl. Belangrijker nog, iedere inwoner kan zijn of haar wensen kenbaar maken zonder lid te zijn.

De belangrijkste doelen van de Stichting Dorpsbelangen, zoals omschreven in de statuten zijn:

• De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Feerwerd en Aduarderzijl
• In het algemeen: het in stand houden van, en waar mogelijk verbeteren van het cultuur- en woon- en leefklimaat in Feerwerd en Aduarderzijl en omgeving.
• Daar waar mogelijk en/of noodzakelijk, de samenwerking tussen belanghebbende organisaties bevorderen.


De meest actuele zaken die op dit moment spelen zijn:

• Het (subsidie)geld dat vrijkomt voor het Tennet 380KV netwerk, kan verdeeld worden over de dorpen die dichtbij de nieuwe masten liggen. Ook Feerwerd komt hiervoor in aanmerking. We kijken nu opnieuw naar de mogelijkheid om een fietspad te creëren tussen Garnwerd en Feerwerd als een van de opties om dit geld aan te besteden. Dit is echter een behoorlijk ingewikkeld proces met veel belanghebbenden en zoals het nu is lijkt de kans van slagen klein. Dorpsbelangen laat zich graag door u informeren over andere wensen die de leefbaarheid binnen het dorp en van het gebied bevorderen!
• Stichting Het Groninger Landschap heeft een paar jaar geleden de wierde ten zuiden van het Oldehoofse kanaal gekocht. Als Stichting werden we (digitaal en aan de hand van een uitgewerkte PowerPoint presentatie) geïnformeerd over de eventuele plannen met betrekking tot de wierde. Hierover ontvangt u in de nabije toekomst meer informatie. Het Groninger Landschap heeft aangegeven graag in contact te komen met alle inwoners van Feerwerd en Aduarderzijl. Zodra de beperkende maatregelen zijn opgeheven gaan we kijken of we een gezamenlijke bijeenkomst kunnen beleggen, zodat iedereen zijn of haar mening kan geven.

Graag willen we in de toekomst alle correspondentie digitaal laten verlopen. Raadzaam is om de website van Feerwerd in de gaten te houden. Digitale correspondentie betekent helaas ook dat misschien niet iedereen tijdig wordt geïnformeerd. Daarom willen we u vragen om datgene dat u misschien wel leest, maar uw (oudere) buurman of buurvrouw niet, met hem of haar te delen? Zo kunnen we allemaal op de hoogte zijn van wat er speelt in onze mooie dorpen.

Tot slot nogmaals, heeft u ideeën of verbeterpunten met betrekking tot onze dorpen, ze zijn van harte welkom, we horen graag van u. Als bestuur kunnen we altijd kijken of het binnen onze mogelijkheid ligt om zaken in beweging te zetten.

U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar dorpsbelangenfeerwerd@gmail.com


Of spreek een van onze bestuursleden aan:

Jan Vos – Voorzitter
Herman Diekman – secretaris
Eije Bosch – penningmeester
Chantal Ensing – bestuurder
Jeanette Hullegie – bestuurder
Rolf Kok – bestuurder (niet op de foto)
Klaaske Pettinga – bestuurder

Fotograaf: Rob de Jong – Feerwerd.

bestuursleden op de brug

Deel dit bericht