Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting Dorpsbelangen Feerwerd en Aduarderzijl

04 januari 2022

Beste inwoner van Feerwerd en Aduarderzijl,

Vrijdag 14 Januari '23 is het zover. Dan wordt Stichting Dorpsbelangen Feerwerd en Aduarderzijl officieel ingeschreven door Notaris Lambeck uit Groningen. Een heugelijk feit. Toch hoor ik u zeggen: ”We hebben toch al een Dorpsvereniging? Waarom nog een Stichting Dorpsbelangen?” Het antwoord is als volgt:

De Dorpsvereniging heeft in de eerste plaats als doel om alle gezellige of sociale evenementen binnen ons dorp te organiseren. Denk aan het sinterklaasfeest, het gezamenlijke dorpsontbijt of andere gezellige dingen. Maar er zijn binnen het dorp ook andere zaken die aandacht vragen. Daar kom ik later op terug. Dorpsbelangen en de Dorpsvereniging hebben een communicatiestructuur. We blijven dus nauw contact houden.

Een vereniging heeft leden. Ieder lid betaalt contributie en heeft daardoor ook een stem. Lang niet alle inwoners van Feerwerd en Aduarderzijl zijn lid. De niet-leden worden dus niet vertegenwoordigd door de dorpsvereniging. Omdat de nieuw opgerichte Stichting Dorpsbelangen een Stichting is, betekent dit, dat deze kan spreken voor of namens alle inwoners van Feerwerd en A’zijl, maar belangrijker is, dat iedereen zijn of haar wensen kenbaar kan maken zonder lid te zijn.

De belangrijkste doelen van “Dorpsbelangen”, zoals omschreven in de statuten zijn:

De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Feerwerd en Aduarderzijl

In het algemeen: het in stand houden van, en waar mogelijk verbeteren van het cultuur- en woon- en leefklimaat in Feerwerd en A’zijl en omgeving.

Daar waar mogelijk en/of noodzakelijk, de samenwerking tussen belanghebbende organisaties bevorderen.

De meest actuele zaken die op dit moment spelen zijn:

Het (subsidie)geld dat vrijkomt voor het Tennet 380KV netwerk, kan verdeeld worden over de dorpen die dichtbij de nieuwe masten liggen. Ook Feerwerd komt hiervoor in aanmerking. We kijken nu opnieuw naar de mogelijkheid om een fietspad te creëren tussen Garnwerd en Feerwerd. Dit is echter behoorlijk ingewikkeld en de kans van slagen is klein. Maar het geld zou hiervoor besteed kunnen worden. (Dorpsbelangen laat zich graag door u informeren over andere wensen, die de leefbaarheid binnen het dorp en van het gebied bevorderen!)

Stichting Het Groninger Landschap heeft een paar jaar geleden de wierde ten zuiden van het Oldehoofse kanaal gekocht. (Tussen de molen en de familie Groenveld). Als Stichting werden we (digitaal en aan de hand van een uitgewerkte PowerPoint presentatie) geïnformeerd over de eventuele plannen met betrekking tot de wierde. Hierover ontvangt u in de nabije toekomst meer informatie. De onderbouwing vonden we vooralsnog tekortschieten. Daarom hebben we het Groninger Landschap gevraagd om hiervoor een betere uiteenzetting te geven. Zodra we die in ons bezit hebben gaan we die met u delen. Het Groninger Landschap heeft aangegeven graag in contact te komen met alle inwoners van Feerwerd en A’zijl. Zodra de beperkende maatregelen zijn opgeheven gaan we kijken of we een gezamenlijke bijeenkomst kunnen beleggen, zodat iedereen zijn of haar mening kan geven.

Graag willen we in de toekomst alle correspondentie digitaal laten verlopen. Raadzaam is om de website van Feerwerd in de gaten te houden. Maar dit betekent ook, dat sommige mensen misschien niet tijdig worden geïnformeerd. Mogen we u vragen om datgene wat u misschien wel leest, maar uw (oudere) buurman of buurvrouw niet, dit met hem of haar te delen? Zo kunnen we allemaal op de hoogte zijn van wat er speelt in onze mooie dorpen.

En nogmaals: alle ideeën of verbeterpunten zijn welkom. Als bestuur kunnen we altijd kijken of het binnen onze mogelijkheid ligt om zaken in beweging te zetten.

Rest ons nog om u alle goeds te wensen voor 2022!

Het bestuur:

  • Jan Vos – Voorzitter
  • Herman Diekman – secretaris
  • Eije Bosch – penningmeester
  • Chantal Ensing – bestuurder
  • Jeanette Hullegie – bestuurder
  • Rolf Kok – Bestuurder
  • Klaaske Pettinga – bestuurder

Email: dorpsbelangenfeerwerd@gmail.com

Deel dit bericht