Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkgroep Dorpsbelangen wordt Stichting Dorpsbelangen

20 juni 2021

Tijdens de leden vergadering van de Dorpsvereniging is de werkgroep Dorpsbelangen ontstaan. Marja Datema is opgestaan om deze werkgroep invulling te geven.

Er is gebleken dat verder ontwikkeling en  professionalisering noodzakelijk is. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit te gaan realiseren.

De werkgroep, welke nu onder de Dorpsvereniging valt, wordt binnenkort een Stichting. Stichting Dorpsbelangen Feerwerd-Aduarderzijl.

Er is gekozen voor deze rechtsvorm omdat hierdoor de belangen van alle inwoners van Feerwerd en Aduarderzijl behartigd kunnen worden. Immers, de Dorpsvereniging kan, formeel gezien, alleen maar de belangen van de leden van de vereniging behartigen. Tevens levert de rechtsvorm effectiviteit, mandaat en duidelijkheid op.

De Stichting houdt zich bezig met het behartigen van de belangen/leefbaarheid voor inwoners, voor leef-en woonomgeving. De Dorpsvereniging houdt zich bezig met leefbaarheid middels het organiseren van activiteiten en festiviteiten. Tussen beide organisatie wordt een duidelijke communicatie-, en werkstructuur opgezet. Er zal dus contact met elkaar zijn en daar waar nodig of makkelijk, worden samengewerkt. Bestaande werkgroepen zoals de werkgroep Lantarenpalen Feerwerd en de Tennet/Stuurgroep contacten gaan van de Dorpsvereniging naar Dorpsbelangen.  ( Over Compensatieplan Tennet wordt u snel verder ge├»nformeerd) Ook het goede contact met de gemeente zal worden overgedragen. Communicatie en informatieverstrekking gaat ook voor wat betreft Dorpsbelangen via de site verlopen.

Zodra de Stichting een feit gaat worden wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

 

Stichtingbestuur Dorpsbelangen Feerwerd-Aduarderzijl i.o en Bestuur Dorpsvereniging

Deel dit bericht